Forslag: Kommuner skal kunne forbyde brændeovne fra før 2008

Regeringen foreslår, at kommunerne skal have mulighed for at udfase brændeovne og pejseindsatse, der er installeret før 1. juni 2008 i de områder af kommunen, der har kollektiv varmeforsyning. Lovforslaget ventes vedtaget i løbet af foråret 2022 og træder i kraft i løbet af 2023.
Intentionen bag lovforslaget er at få de ældste brændeovne taget ud af brug og eventuelt udskiftet med nye, renere brændende ovne.

Der er således ikke tale om, at kommunerne kan forbyde brændeovne. Det vil fortsat være lovligt at skifte brændeovnen fra før 2008 ud med en ny brændeovn, lige som det fortsat er muligt at få installeret en brændeovn i en bolig, der ikke har en brændeovn i forvejen.
Den enkelte kommune kan frit vælge at tage den kommende lovgivning i brug. Der er således ikke krav om, at kommunen skal indføre et forbud mod brændeovne fra før 2008 i fjernvarmeområder.

”Ejerskifteloven”

Har du købt en helårsbolig eller et sommerhus med en brændeovn eller en pejseindsats fra før 2003, er du ifølge en ny lovgivning forpligtet til at skrotte eller udskifte ovnen senest et år efter at du har overtaget huset.

Læs mere »