Miljøstyrelsen kan nu dispensere fra 2003-reglen

Energikrisen har fået efterspørgslen på brændeovne til nærmest at eksplodere på alle markeder i Europa. Det har medført længere leveringstider på brændeovne – i nogle tilfælde op til omkring 6 måneder.

Det har voldt problemer for nogle af de nybagte boligejere, der som følge af den såkaldte ”ejerskiftelov” skal udskifte en brændeovn fra før 2003 i deres nye hus eller sommerhus. De kan simpelthen ikke nå at få den nye ovn inden for fristen på 12 måneder fra overtagelsen af huset.

Men nu er der hjælp at hente: Miljøministeriet har besluttet, at der nu kan dispenseres fra 12 måneders-reglen. Dispensationen kan gives, når boligejeren på grund af de aktuelle leveringsvanskeligheder ikke kan få den nye ovn leveret inden for tidsfristen. Der skal fremvises kvittering for køb af den nye brændeovn eller pejseindsats med oplysning om forventet leveringsdato – samt dokumentation for, at udskiftningen ikke har kunnet ske på grund af leveringsproblemer.

Læs nærmere her.