Brændeovnsbekendtgørelsen

Med vedtagelsen af Brændeovnsbekendtgørelsen satte Danmark i 2008 tal på, hvor mange partikler, en brændeovn må udlede, når der bliver fyret i den. Den grænse er strammet flere gange siden. I 2008 var grænseværdien på 10 gram partikler pr. kilo træ, der blev fyret med. I dag er grænse 4 gram pr. kilo.

Dermed er Danmark fortsat et af de lande, der har de strengeste krav til, hvor meget brændefyring må belaste det omgivende miljø. Men takket være de danske brændeovnsproducenters løbende produktudvikling har de danske brændeovne altid kunnet leve op til lovgivningens krav. I dag ligger partikeludledningen fra en moderne dansk brændeovn væsentligt under lovens grænseværdi. Faktisk udleder en moderne dansk produceret brændeovn kun cirka det halve af, hvad loven tillader.

Det er kommunerne, der er myndighed på området, og i tæt samarbejde med de lokale skorstensfejermestre sikrer de gennem obligatoriske skorstensfejerbesøg og løbende rådgivning, at brændeovnsejerne kender og følger love og regler på området.

”Ejerskifteloven”

Har du købt en helårsbolig eller et sommerhus med en brændeovn eller en pejseindsats fra før 2003, er du ifølge en ny lovgivning forpligtet til at skrotte eller udskifte ovnen senest et år efter at du har overtaget huset.

Læs mere »