fbpx

DAPO

Lovgivning

Danmark var et af de første lande, der med brændeovnsbekendtgørelsen gav en lovgivningsmæssig ramme for brændefyring. Herunder ret strenge miljøkrav, som den danske brændeovnsbranche hele tiden har kunnet leve op til – takket være massive investeringer i produktudvikling.

Ensrettede krav
til brændefyring

I EU har der gennem flere år været arbejde med at gennemføre ensrettede krav til brændefyring i alle medlemslande.
Ny lovgivning på dette område ventes at træde i kraft fra 2018.

Kommunen er myndighed
Det er kommunerne, der har tilsynsmyndigheden med de brændefyringsanlæg, der opstilles i kommunen. I det daglige udføres tilsynet af en skorstensfejermester, som har kontrakt med kommunen.

Ud over at føre tilsyn fungerer skorstensfejermesteren også som rådgiver for kommunens borgere. Det kan derfor være en god ide at tage kontakt til den lokale skorstensfejermester, når du overvejer at købe en brændeovn eller udskifte den gamle.

Det er også kommunen, man skal klage til, hvis man føler sig generet af brænderøg. Her vil det også være skorstensfejermesteren, der foretager en vurdering og hjælper de involverede parter til at løse problemet.

2018

ny lovgivning

Vil du vide mere om, hvordan brændefyring som energiform sparer samfundet for forurening?

SKÅNSOM OVERFOR MILJØET