fbpx

DAPO

Brænde & økonomi

Spred hygge i hjemmet - og spar penge samtidig

Brændefyring er en økonomisk energiform, der sagtens kan konkurrere med andre former for boligopvarmning – selv med fjernvarme, der ikke er billig alle steder i landet. Når det kommer til opvarmning med olie eller el, er prisforskellen ofte markant. Olie er mere end dobbelt så dyr at fyre med som brænde. Disse sammenligninger afhænger naturligvis af den pris, du kan købe brænde til – men brændefyring er altid konkurrencedygtig, hvis du fyrer fornuftigt i en moderne, effektiv brændeovn og køber dit brænde hos en professionel forhandler.

Køb det rigtige brænde

Kontroller fugtighed & ensartethed af brændestakken

Rigtig mange danskere vælger den nemme vej: de køber brænde i de velkendte brændetårne fra byggemarkedet. Det er som regel også en god løsning – men pris og kvalitet kan dog variere meget. En meget stor del af brændet i disse brændetårne er importeret, og det er vigtigt at kontrollere, hvor tørt træet er, før det lægges i brændeovnen.

Fugtigheden må ikke overstige 20 % – allerbedst er det, hvis vandindholdet er nede på under 18 %. Det måler man meget nemt med en fugtmåler, som kan købes i en pejsebutik eller i et byggemarked.

Sammensætningen af træet i brændetårnet er også vigtig for, hvor meget varme du får for pengene. Betegnelsen “blandet løvtræ” kan dække over mange kvaliteter – fra bøg til hyld. Vær sikker på, at kvaliteten er ensartet i hele brændestakken.

De danske skove

De danske skove er imidlertid også en betydelig leverandør af brænde, og både statsskovene og de private skovejere har i de seneste år sat salget af brænde i system. Du kan købe brænde, som du selv skal save op og kløve – men du kan også købe det savet, kløvet og tørret – direkte fra skoven.

Den billigste vej til brænde

Den billigste variant af træ fra skoven får du ved selv at sanke brænde. Det kræver et såkaldt sankekort, som giver dig ret til at hente de mindre stykker træ, som ligger i skoven efter hugsten og som ikke kan anvendes af industrien. Her er prisen pr. rummeter nede på omkring 260 kr. – og så får du frisk luft og motion samtidig. Prisen pr. rummeter brænde ligger typisk over 1.000-1.200 kr., når du køber et brændetårn.

stil krav til dit brænde

OG DIN BRÆNDEHANDLER

Det var faktisk ærgrelse, der gjorde Tommy Bruus-Jensen til brændehandler. Ærgrelse over, at det var så svært at finde pejsebrænde af ordentlig kvalitet – og ærgrelse over, at sælgerne af brænde har et temmelig broget forhold til, hvilken kvalitet, der ligger bag betegnelser som “ovnklart”, “ovntørret” og “fyringsklart” brænde. Brændetårne med “blandet løvtræ” kan også rumme kedelige overraskelser.

“Jeg havde gennem nogle år købt træ til min brændeovn af en kammerat, der selv importerede pejsebrænde fra Østeuropa. Da han stoppede, købte jeg – som mange andre – et brændetårn fra et byggemarked”, fortæller Tommy Bruus-Jensen. “. Det viste sig, at træet langtfra var tørt, som jeg var blevet lovet. Og hvad værre var: Byggemarkedet turde ikke garantere mig, at de overhovedet kunne levere tørt brænde. Så de fik deres træ tilbage, og jeg tænkte: “Det må du kunne gøre bedre”.

Tommy Bruus-Jensen startede virksomheden Dansk Brændesalg i Vodskov nord for Aalborg i 2003, og han forsyner i dag hele Danmark med pejsebrænde, primært birk, ask, bøg og avnbøg. To tredjedele er importeret fra Baltikum, Polen og Ukraine, mens en tredjedel er dansk træ, som Dansk Brændesalg selv saver op, kløver, tørrer og stabler i brændetårne.

“Kvaliteten af brændet bestemmer, hvor stor glæde man skal have af sin brændeovn. Alt for mange oplever bøvl med optænding, sod på glaslågen og lugt fra røgen. Og i næsten alle tilfælde skyldes det, at deres brænde ikke er tørt, når de fyrer med det,” siger Tommy Bruus-Jensen. Desuden giver det en uren forbrænding med dårlig fyringsøkonomi og hård miljøbelastning til følge. Der er faktisk kun ulemper ved at fyre med træ der ikke er ordentligt tørret.

“Fugtigheden skal være på makimalt 18-20 % – men helst under – når træet lægges i brændeovnen. Men oftest køber man træ med et meget højere vandindhold. Det siger sig selv, at det skal ligge længe, før det kan bruges, men det ‘glemmer’ mange forhandlere at gøre opmærksom på. Derfor skal man som kunde stille krav om, at forhandleren garanterer for kvaliteten af det træ, han sælger. Der er jo ikke noget i vejen med at købe træ med 35 % vand – man skal blot vide, at det skal tørre i et års tid, før man kan fyre med det. Nyfældet træ skal typisk ligge savet og kløvet i op til 2 år, før vandindholdet er under 18-20 %, men så er det også en fornøjelse at fyre med,” siger Tommy Bruus-Jensen.

Tommy Bruus-Jensens kæreste værktøj er en avanceret fugtighedsmåler, og han opfordrer alle brændeovnsejere til at anskaffe sig en fugtighedsmåler, som ikke behøver koste mere end 100 kroner.

Fugtighedsprocenten måles på følgende måde: Flæk træstykket og stik fugtighedsmåleren ind ved træets kerne samt ude mod enderne. Hvis træet er ovntørret, bør fugten i midten ikke overstige 24 % og den gennemsnitlige fugt må ikke overstige 18-20%. Mål på flere stykker træ fra det samme parti – så kender du træets vandindhold.

“Jeg stiller store krav til mine leverandører, og mange af dem er blevet skiftet ud undervejs. Til gengæld har vi i dag fuldstændig styr på de kvaliteter, vi sælger”, siger Tommy Bruus-Jensen. “Og hvis kunden ønsker fyringsklart træ, anbefaler vi brænde, som vi har tørret ned i vores tørrestue – der i øvrigt opvarmes med brænde. Her tørrer træet ned til ca. 15 % fugtighed, så det er klart til at fyre med.” Da en tørreovn er meget dyr, er der så vidt vides kun tre forhandlere i Danmark, der selv tørrer brændet i ovn.

Ellers råder Tommy Bruus-Jensen til, at man køber pejsebrænde om foråret/sommeren. Her er det billigst, og så har man tid til at lade det ligge i nogle måneder. Træet bør ligge under halvtag og gerne, så vinden kan komme til. Og så er det altid en god ide at tage brændet ind dagen før, det skal bruges, så det kan komme af med den overflade-fugt, det har suget fra luftens fugtighed.

Certificeret pejsebrænde

“Certificeret pejsebrænde” er en ny kvalitetsstandardsmodel udarbejdet af brændeovnsproducenternes brancheforening DAPO. Formålet er at skabe klarhed i markedsføringen af pejsebrænde og sikre forbrugerne tørt og fyringsklart brænde. 

Certificeringsmærket garanterer, at træet ved levering har en fugtighedsprocent på max 18. Det garderer brændeovnsejere mod optændings- og fyringsproblemer og sikrer en ren og effektiv forbrænding. Det er samtidigt et krav til brændehandlerne, at træet er produceret bæredygtigt og ovntørret ved brug af CO2-neutral energi. Og endeligt rummer certificeringen krav til brændestykkernes størrelse, ensartethed og til mængdeopgørelse. 

Tørt træ sikrer effektiv fyring og er bedre for miljøet 
Træets fugtighed har en stor betydning for både brændefyringen, men også for privatøkonomien. Meget ofte er vådt træ skyld i optændingsproblemer, sod på glaslågen og røg i stuen, ligesom vådt træ frigiver mindre varme end tørt træ. En stor del af flammernes energi bruges nemlig på at tørre træet ud. Træ med vandindhold på 30% giver kun cirka halvt så meget varme som træ med 12% fugtighed. Samtidigt er miljøbelastningen ved fyring med vådt træ langt større end ved tørt træ. 

Indtil videre forhandles kvalitetscertificeret pejsebrænde hos Dansk Brændesalg & Roskilde Brændesalg.

Spar 40% brænde
med en moderne ovn

Med en moderne brændeovn udnytter du træets energi optimalt. En moderne brændeovn bruger op til 40% mindre brænde end en gammel ovn. Du får varmen direkte ud i stuen uden tab nogen steder, og det er vel at mærke en naturlig, hyggelig varme, som breder sig, straks brændeovnen er tændt.

Brændefyring er en optimal løsning for dig, der gerne vil spare lidt på den økonomiske front.

Hyggen får du oveni - endda ganske gratis!