Brændeovnen bliver ikke forbudt i Danmark

Ny lovgivning om brændeovne har skabt lidt forvirring om reglerne på området. Her får du et overblik:

Lad os starte med at slå fast: Brændeovne bliver ikke forbudt i Danmark, men to nye lov-initiativer skal medvirke til, at vi løbende får de ældste brændeovne taget ud af brug, fordi de typisk forurener 5-6 gange mere end en moderne brændeovn.

”Ejerskifte-loven”:
Fra den 1. august 2021 gælder det, at du skal udskifte eller skrotte brændeovnen, hvis du køber en helårsbolig eller et sommerhus med en brændeovn fra før 2003. Du har et år fra overtagelsen til du enten skal sløjfe brændeovnen helt eller udskifte den til en ny og mere rent brændende model. Læs mere om ordningen her.

Aftalen om ”Grønne Byer”:
Regeringen og støttepartierne Radikale, SF og Enhedslisten har aftalt, at kommunerne med virkning fra 2024 skal have mulighed for at forbyde brændeovne fra før 2008 i områder, der er forsynet med fjernvarme eller anden kollektiv varmeforsyning.

Det er altså op til kommunerne, om de vil benytte sig af muligheden for at få brændeovne fra før 2008 væk, men kommunerne kan ikke indføre et totalforbud mod brændeovne, der er nyere end 2008. Det er altså stadig fuldt lovligt at skifte brændeovnen fra før 2008 ud med en ny, lige som alle andre fortsat kan opstille en ny brændeovn i deres bolig.

Loven om de udvidede muligheder for kommunerne ventes vedtaget af Folketinget i foråret 2022, og loven ventes som nævnt at træde i kraft fra 2024.