DAPO støtter kampagnen “Danmark planter træer”

DAPO støtter 'Danmark planter træer'

Skov er vores mest effektive redskab til at lagre CO2 fra atmosfæren i kampen for at reducere klodens CO2-udslip. Det er nødvendigt både at reducere CO2-udledningen og trække mere CO2 ud af luften – blandt andet ved at plante træer. Skov er populært sagt jordens lunger, og ifølge FN’s Klimapanel er mere skov en central del af klimaløsningen. For eksempel vil én hektar ny bøgeskov spare atmosfæren for over 1.400 tons CO2 i løbet af de næste 100 år.

I den sammenhæng er det vigtigt at huske, at varme fra brændefyring er CO2-neutral energi. Den CO2, der udledes ved afbrænding af træet, svarer nøjagtig til den mængde CO2, der er oplagret i træet, mens det voksede. Og da vi har konstant tilvækst af skov i vores del af verden, er brændefyring både en vedvarende og CO2-neutral energiform.

Flere skove fjerner mere CO2 fra atmosfæren. Derfor støtter DAPO kampagnen ”Danmark planter træer”, som har til formål at plante 1 million nye træer i Danmark.

Men mere skov er ikke bare godt for klimaet. Det giver samtidig renere drikkevand, flere levesteder til vores planter og dyreliv, nye områder til danskernes friluftsliv og klimavenlige træprodukter, som lagrer CO2 og erstatter klimatunge materialer som stål og beton i byggeriet.

 


‘Danmark planter træer’
 er et samarbejde mellem TV 2 og Danmarks Naturfredningsforening. Parterne vil sammen med danskerne gøre en positiv forskel for klimaet ved at plante én million træer. Det er den danske selvejende institution Growing Trees Network Foundation, der i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening står for at etablere nye offentlige Folkeskove, mens Den Danske Naturfond og WWF Verdensnaturfonden bevarer eksisterende skov, henholdsvis i og uden for Danmark.

 

DAPO støtter 'Danmark planter træer'