Frank Jensen fordrejer fakta

Frank Jensen fordrejer fakta

Københavns overborgmester Frank Jensen fordrejer fakta i sit forslag om at forbyde brændeovne i fjernvarmeområder. Påstanden om, at brændeovne forurener lige så meget som trafikken holder ikke. Foruden partikler udleder bilerne også NoX’er og andre farlige stoffer. Men dem måles der ikke på, så de indgår ikke i statistikken.

Frank Jensen hænger også de danske brændeovnsejere uretmæssigt ud, når han påstår, at danske brændeovne er kilde til 70% af al partikelforurening. Han burde vide bedre som borgmester i hovedstaden – og aktiv i det internationale miljønetværk C40: Godt 80% af partikelforureningen i København kommer hertil fra udlandet. Danske brændeovnes bidrag til partikelforureningen er maks. 10%.

Gamle brændeovne forurener 5-6 gange så meget som nye. Nu vil Frank Jensen forbyde nye brændeovne og give borgerne mulighed for at fyre videre i de gamle. Den løsning gavner ikke nødvendigvis miljøet. DAPO tror mere på regeringens målsætning om primært at få de ældste brændeovne taget ud af brug.