Rapport afslører overborgmesters fakta-fusk

Frank Jensen Københavns Kommune

Radio 4 bragte forleden morgen et længere interview med Københavns overborgmester Frank Jensen, der vil have lov at forbyde brændeovne i København. Han argumenterede bl.a. med, at det ville ”have en større sundhedsmæssig effekt at forbyde brændeovne end at forbyde al biltrafik” og talte om den ”dyne af partikler”, de københavnske brændeovne sender hen over byen.

Det er fordrejning af fakta i hidtil uset grad!

DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi  ved Aarhus Universitet, som er den statslige forskningsenhed vedr. luftforurening, har opgjort, at de københavnske brændeovne er årsag til cirka 6% af den samlede partikelforurening i luften over København. Resten kommer primært fra kilder i udlandet.

Sagt med andre ord: Hvis Folketinget gav Frank Jensen lov at forbyde brug af brændeovne i København, ville han og København stå tilbage med cirka 94% af den partikelforurening, byen har i dag. Overborgmesteren giver altså et massivt fordrejet billede af virkeligheden og hænger brændeovnsejerne i København urimeligt ud.

Du kan læse rapporten her.

 

Foto fra Københavns Kommune