Trafikkens mørketal: Yderligere 550 dør for tidligt

Trafikkens Mørketal

Forskere peger på, at vi mangler viden om den totale luftforurening fra trafikken. I debatten er det påstået, at brændeovne forurener lige så meget som trafikken. Her glemmer man det vigtige faktum, at der ikke bliver målt og beregnet på helbredsomkostningerne fra alle de stoffer, der er i bilernes udstødning. Vi kender helbredsomkostningerne fra partiklerne i bilernes udstødning – men ikke virkningen af stoffer som de såkaldte NoX’er. Med andre ord: Vi kender ikke omfanget af trafikkens bidrag til luftforureningen.

Det får professor Steffen  Loft fra Københavns Universitet til at anslå, at der – alene i København – måske yderligere dør 550 personer for tidligt som følge af trafikken forurening. Skræmmende tal – der blot ikke indgår i de officielle statistikker. Trafikken kan altså være årsag til dobbelt så mange for tidligere dødsfald som hidtil anslået.

Du kan læse mere her.