Endnu en måling: Luften bliver stadig renere

Endnu en måling: Luften bliver stadig renere

Så har en ny måling fra DCE ved Aarhus Universitet endnu en gang slået det fast: Luften i Danmark bliver stadig renere og er nu renere, end den har været i mange år. Den seneste rapport om luftens kvalitet i 2021 viser, at luften overalt i Danmark – selv på den voldsomt trafikerede H. C. Andersens Boulevard i København – ligger markant under EU’s grænseværdier for luftforurening.

DCE skriver i den forbindelse: Årsmiddelværdierne for PM2,5 og PM10 (betegnelse for partikelstørrelser) ligger omkring 50% under grænseværdierne som gennemsnit for gademålestationerne. Antallet af dage, hvor døgnmiddelværdien af PM10 overskrider 50 µg/m3, ligger også betydeligt under det maksimalt antal tilladte overskridelser (35 dage). Der var derfor ingen overskridelse af grænseværdierne for partikelforureningen i 2021 ved nogen af målestationerne.

Allerede i 2020 faldt luftforureningen så meget, at antallet af for tidligt døde på grund af luftforurening blev reduceret markant med 13%. Faldet skyldes en række faktorer, blandt andet den fortsatte udskiftning af gamle brændeovne og et brændeforbrug, der har vist sig lavere end hidtil antaget. 79% af luftens forurening kommer hertil fra udlandet, mens 21% stammer fra danske kilder. I 2020 tegnede brændefyring – brændeovne, kedler, pillefyr m.v. – sig for 5,7% af den samlede forurening.

Læs rapporten her.

 

(Kilde: DCE, Aarhus Universitet)