Endnu en måling: Luften bliver stadig renere

Så har DCE ved Aarhus Universitet endnu en gang slået det fast: Luften i Danmark bliver stadig renere og er nu renere, end den har været i mange år. Den seneste rapport om luftens kvalitet i 2020 viser, at luften overalt i Danmark – selv på den voldsomt trafikerede H. C. Andersens Boulevard i København – ligger under EU’s grænseværdier for luftforurening. Alene i 2020 faldt luftforureningen så meget, at antallet af for tidligt døde på grund af luftforurening blev reduceret markant med 13%.

Faldet skyldes en række faktorer, blandt andet den fortsatte udskiftning af gamle brændeovne og et brændeforbrug, der har vist sig lavere end hidtil antaget.

79% af luftens forurening kommer hertil fra udlandet, mens 21% stammer fra danske kilder. Her tegner brændefyring – brændeovne, kedler, pillefyr m.v. – sig for 5,7% af den samlede forurening.

Læs rapporten her.

 

(Kilde: DCE, Aarhus Universitet)