Eksperter kaster nyt lys over trafikkens forurening

Ny forskning gør op med det forhold, at alle partikler i luften anses for lige farlige for menneskers helbred. DCE ved Aarhus Universitet har for Københavns Kommune udarbejdet en såkaldt ”følsomhedsanalyse”, der beskriver de specifikke helbredseffekter af sod – Black Carbon – i partikler fra hhv. transportsektoren og fra brændefyring. Black Carbon er et af mange elementer i partikler PM 2.5.

Forskerne har gennemgået litteraturstudier af såkaldte dosis-responsfunktioner, og her tilskrives Black Carbon flere helbredsskader end gennemsnittet for alle PM 2.5-partikler. Da indholdet af Black Carbon i partikler fra fossil forbrænding som f.eks. benzin og diesel er større end i partikler fra forbrænding af træ, ændrer det markant den hidtidige opfattelse af, hvad der er kilde til den mest sundhedsskadelige luftforurening.

Hvor det hidtil er vurderet, at transportsektoren og brændefyring var årsag til lige mange for tidlige dødsfald, tilskrives luftforurening med
PM 2.5 fra biltrafik nu en markant større helbredseffekt.

Alene for Københavns Kommune viser følsomhedsanalysen, at biltrafikkens andel af for tidlige dødsfald årligt stiger fra 15 til 49. Brændeovnenes andel stiger fra 13 til 19.

Med andre ord: Biltrafikken i København er årsag til cirka 2,5 gange så mange for tidlige dødsfald som de københavnske brændeovne.

Læs mere her.

(Kilde: DCE, Aarhus Universitet)