Nye brændeovne brænder markant renere end gamle

Røg fra brændefyring er et af de mest diskuterede emner i debatten om luftforurening. Og det er et faktum, at en autentisk varmekilde som en brændeovn også medfører røg-emission. Men det er også et væsentligt faktum, at en moderne brændeovn gennemsnitligt har et udslip af røg og partikler, som ligger væsentligt under lovens grænseværdi.

Videnskabelige målinger – foretaget af Force Technology for Miljøstyrelsen – hos en gruppe brændeovnsejere i Vallensbæk i 2017 viste, at en ny brændeovn har et udslip af partikler (PM 2.5) på 2,9 gram partikler pr. kilo indfyret træ, hvor grænseværdien siger 4 gram pr. kilo træ. Faktisk måltes hos de pågældende brændeovnsejere resultater, der matcher de emissions-målinger, som opnås i laboratorier.

Samme undersøgelse kunne dokumentere effekten af, at de danske brændeovnsproducenter gennem mange år har ofret store ressourcer på at forfine forbrændingsteknologien i danske brændeovne: En ny brændeovn udleder i dag 70% færre partikler end en tilsvarende ny brændeovn gjorde i 2005. Altså kan udskiftning af gamle brændeovne med nye bidrage meget væsentligt til nedbringelse af partikeludslippet fra de danske brændeovne.

(Kilde: Force Technology og Miljøstyrelsen, Miljøprojekt 2045, 2018)

Udviklingen i partikelemissionen for brændeovne er blevet testet hos Teknologisk Institut i perioden 2002 til 2020. Resultaterne viser et tydeligt fald i partikelemission fra begyndelsen i 2002 til ca. 2010. Fra 2010 til i dag har partikelemissionen ligget ret konstant mellem 2-3 g/kg.

(Kilde: Teknologisk Institut, 2021)