Her er tallene: Så rent brænder en moderne brændeovn

Det har længe været kendt, at den helt overvejende del af luftforureningen fra brændeovne stammer fra de gamle ovne fra før 2005. Men nu sætter en ny rapport fra Miljøstyrelsen endelig tal på, hvor lidt en moderne brændeovn udleder – målt i forhold til gamle brændeovne. Vel at mærke ved almindeligt brug i danske hjem – uden forudgående instruktion af brændeovnsejeren.

Målinger på nye brændeovne i Vallensbæk sammenligner med tilsvarende målinger i Gundsømagle i 2004-05. Målingerne afslører, at en moderne brændeovn udleder 70 % færre partikler end ovnene gjorde i 2005. Hvor den gennemsnitlige emission i 2005 var 9,9 gram partikler pr. kilo indfyret træ, er det tilsvarende gennemsnit i dag på 2,9 gram partikler pr. kilo træ.
Det er væsentligt under lovens krav på 4 gram partikler pr. kilo og tæt på de resultater, der opnås ved fyring i laboratorier.

Også for tjærestofferne PAH er reduktionen markant: De nye ovne udleder kun 14% af den mængde PAH, der blev målt i Gundsømagle i 2004-05.

Nemmere at fyre

”Når ejere af nye brændeovne nu kan fyre næsten lige så rent, som man kan under laboratorieforhold, skyldes det brændeovnenes udvikling over de seneste 10-12 år. Mindre brændkamre, bedre indvendig isolering af brændeovnen og en enklere styring af lufttilførslen har fjernet nogle typiske fejlkilder. Det er ganske enkelt blevet sværere at begå fejl og fyre forkert”, siger projektleder Ole Schleicher fra Force Technology, der har foretaget målingerne for Miljøstyrelsen.

Læs rapporten her.