København kan ikke forbyde brændeovne

Københavns Kommune har ikke lovhjemmel til at vedtage overborgmester Frank Jensens forslag om at forbyde nye brændeovne i København. Et sådant forbud vil kræve en ændring af den nationale lov på området, og det er en afgørelse, der træffes af Folketinget.

Københavns Borgerrepræsentation har i forbindelse med vedtagelsen af kommunens budget for 2019 besluttet, at kommunen altid vil ”udnytte den nationale lovgivning optimalt”, som det hedder i budgetforliget. Men et forbud kan der altså ikke blive tale om.