Luften i Danmark bliver stadig renere

Kravet om ren luft i vores byer har aldrig været større. Samtidig er det et faktum, at luften aldrig har været renere i den tid, luftkvaliteten er blevet målt herhjemme.
I 2019 blev EU’s grænseværdier for luftens indhold af partikler (PM 2.5) ikke overskredet. Alene siden 2010 er luftens indhold af partikler reduceret med 30%, så Danmark overholder det nationale reduktionsmål, som var på 15% fra 2010 til 2020.

Antallet af for tidlige dødsfald som følge af luftforurening er faldet med 43% fra 1990 til 2019. Heraf kan de 76% tilskrives luftforurening fra udlandet, mens resten kommer fra danske kilder som transport, entreprenørmaskiner, brændefyring, udledninger fra landbruget, skibstrafik m.v.

Mindre forurening fra brændefyring

En helt ny opgørelse fra Energistyrelsen viser, at brændeforbruget er faldet med cirka 35% fra 2016-2019. Det medfører et fald i partikeludledningen fra danske brændeovne, som ikke er indregnet i brændeovnenes andel af partikelforureningen fra danske kilder i 2019.
DCE skriver i den forbindelse: ”Det betyder, at resultaterne for udledningerne og helbredseffekterne fra anvendelse af brændefyring må forventes at være overestimeret”.

Læs mere her.

(Kilde: DCE, Aarhus Universitet)