SF-borgmesters miljøkampagne vildleder om brændeovne

Sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF) vildleder borgerne i en ny kampagne for renere luft i København. Kampagnen fokuserer énøjet på forureningen fra brændeovne og påstår, at de københavnske brændeovne forurener dobbelt så meget som trafikken. Dén sammenligning holder ikke. SF-borgmesteren undlader at tage trafikkens samlede forurening med og hænger dermed brændeovnsejerne helt urimeligt ud. Tilmed for skatteborgernes penge.

Professor Steffen Loft fra Statens Institut for Folkesundhedsvidenskab har peget på, at forureningen fra trafikken rummer et stort ”mørketal”. Vi kender ikke de samlede helbredsomkostninger, som forårsages af den samlede forurening fra trafikken, men ifølge Steffen Loft kan yderligere 550 for tidlige dødsfald tilskrives trafikkens forurening.

DAPO efterlyser en undersøgelse, der kortlægger forureningen fra trafikken, så det er luftforurening og ikke kun partikler fra brændeovne og biler, debatten fokuserer på. Når vi har det samlede billede, kan det besluttes, hvor der mest effektivt sættes ind. Det er næppe ved at forbyde de 15.000 brændeovne i København. De står nemlig kun for 4% af partikelforureningen, mens langt den største del kommer fra udlandet.

Luftforurening er et alvorligt problem. Alt for alvorligt til at blive en del af en partipolitisk kampagne.

 

Illustration fra kk.dk