Google-målinger: Luftforureningen markant forhøjet ved Københavns indfaldsveje

Gennem 2 år har en Google Street View-bil med avanceret måleudstyr målt forureningen i alle Københavns gader. Der er målt på niveauerne for kvælstofoxid (NO2), ultrafine partikler samt Black Carbon (sod). Alle elementer dannes under forbrænding af f.eks. fossile brændstoffer og træ.

Københavns Kommune, Google og Utrecht Universitet har nu afsluttet projektet – Copenhagen Air View – og resultatet viser klart, at luftforureningen er markant værst omkring de store indfaldsveje til København, mens der ikke måles væsentlig forurening i boligområder uden meget biltrafik.

Der er generelt 3 gange så høj forurening på en meget trafikeret gade som på en stille vej uden væsentlig biltrafik – men til gengæld med en formodet større tæthed af brændeovne.

Luftkvaliteten i København er blevet bedre over de senere år, men den tendens ser netop ikke ud til at gælde de store indfaldsveje.

Det er første gang, der måles blandt andet partikler ned på gadeniveau.

Læs mere her.

(Kilde: Københavns Kommune)