Er luften sund?

Borgerne kan på hjemmesiden hele tiden tjekke luftforureningen ved de 5 luftmålestationer i København.

Københavns Kommune foretager i samarbejde med DCE ved Aarhus Universitet løbende målinger af forureningen ved 5 målestationer i København. På hjemmesiden her kan borgerne således time for time se, hvordan luftkvaliteten er.

De 4 af målestationerne er placeret på trafikerede eller stærkt trafikerede gader, mens en enkelt målestation er placeret i et typisk villakvarter på Formosavej/Backersvej på Amager. Et boligområde med et stort antal brændeovne.

Målingerne viser klart, at den samlede luftforurening er størst på de trafikerede gader og markant større end i villakvarteret, hvor luftkvaliteten generelt er bedst, målt på hele døgnet. Selv når det gælder partikler (PM 2.5), som er den væsentligste udledning fra brændefyring, ligger målingerne på Formosavej/Backersvej under forureningen fra de trafikerede gader.

(Kilde: Københavns Kommune og DCE)