fbpx

DAPO

Miljø & Energi

Danske brændeovne er blandt de mest miljøvenlige og effektive i hele verden. Denne position er opnået, fordi de danske brændeovnsproducenter løbende investerer betydelige ressourcer i produktudvikling.

DAPO’s medlemmer tager energi- og miljøproblematikken alvorligt, og det ses bl.a. på de egenskaber, der takket være fortsat produktudvikling er bygget ind i en moderne brændeovn eller i en moderne træpilleovn. Ovnens udnyttelse af træet forbedres løbende, lige som de miljømæssige egenskaber hele tiden forbedres.

Skift til ny
- og spar energi

En moderne brændeovn er konstrueret til at få mest mulig varme ud af træet. I dag udnytter en moderne brændeovn altid 75% af den varme, der kan hentes ud at et stykke træ. De bedste ovne er endda oppe på en udnyttelsesgrad, der ligger over 80.

Avanceret forbrændingsteknologi kombineret med enkle systemer til regulering af lufttilførslen er forklaringen på den gode fyringsøkonomi. Samtidig sikrer systemerne en total og miljøvenlig forbrænding af træet.Det betyder bl.a. mindre aske i ovnen.

Nye brændeovne gør brændefyring til den billigste måde at opvarme boligen på. Det viser målinger fra Teknologisk Institut.

Brændefyring kan de fleste steder endda konkurrere med fjernvarme, og brændefyring koster kun det halve af, hvad det typisk koster at varme boligen om med olie. Elvarme kan være op til fem gange så dyr som brændefyring, viser tallene.

75%

udnyttelse

fyr fornuftigt

5 gODE RÅD

Brændet skal være tørt. Vand nedkøler ovnen og giver en uren forbrænding. Derfor må brændets vandindhold ikke overstige 18%. Overstiger vandindholdet denne grænse, har ovnen ikke den ønskede varmeeffekt, man får røg i stuen og sodbelægning på ovnens glasrude.

Ovnen skal varmes hurtigt op. Det er meget vigtigt for ovnens avancerede forbrændingssystem, at man studerer betjeningsvejledningen nøje. Den rigtige optænding sikrer, at ovnen hurtigst muligt når op på sin arbejdstemperatur. Tænd op med cirka 1 kilo tyndt pindebrænde og lad ovndøren stå på klem i cirka 10 minutter, til ilden virkelig har fat og der begynder at dannes et glødelag. Læg derefter 2-3 større brændestykker på, luk ovndøren og skru op for lufttilførselen, så de nye træstykker hurtigt antændes.

Brug ikke for store stykker brænde. Der bør være luft imellem brændet og væggene i brændkammeret. Dette sikrer, at hele brændestykket kan varmes op og brænde på én gang. For de fleste ovne gælder det, at brændet ikke bør være længere end 30 – 33 cm og ikke tykkere end 6 – 8 cm.

Fyld ovnen korrekt. Når træ opvarmes, afgiver det gasser. Ud over høj temperatur kræver gasserne lufttilførsel for at kunne brænde. Hvis der er for meget brænde i ovnen, hindrer det en optimal lufttilførsel, og uforbrændte gasser strømmer ud af skorstenen som røg. Ved korrekt forbrænding kan man stort set hverken se eller lugte røg fra skorstenen.

Køb tidligt og opbevar brændet korrekt. Træ kræver tid til at tørre, og en korrekt lufttørring varer ca. to år. Da små træstykker tørrer væsentligt hurtigere end store, bør man opvare brændet savet og kløvet. Opbevar brændet på et luftigt og solrigt sted, hvor det er beskyttet mod regn. Undgå at dække brændestablen med plastic, der holder på træets fugtighed. Undgå ligeledes at stable brændet indendørs, da der på grund af utilstrækkelig ventilation er risiko for at træet rådner.

Tænd rigtigt op
og skån miljøet

Hver anden danske brændeovnsejer har lært det: “man skal tænde i toppen af bålet, når man tænder op i brændeovnen”. Det reducerer antallet af partikler i optændingsfasen markant og skåner altså miljøet. I denne lille film fra Forbrugerrådet Tænk viser skorstensfejermester Henrik B. Jensen, hvordan du tænder op på den nye måde.

Skal du finde den rigtige brændeovn til familien?

vejledning til det rigtige valg

Fakta om Brændeovne

Debatten om brændeovne i relation til miljø, klima og økonomi har været præget af mange påstande. Derfor ser DAPO det som en vigtig opgave at sætte fokus på, hvad der er de rigtige fakta om brændeovne. Vidste du f.eks. at:

CO2-neutral

Brændefyring er CO2-neutral, vedvarende energi

sparer fyringsolie

Fyring med træ og træpiller sparer Danmark for ca. 500.000 tons fyringsolie

Reducerer co2-udslip

Fyring med træ reducerer Danmarks udslip af CO2 med 1,6 mio. tons årligt

kun 2% af forurening

Brænde- og pilleovne er kun årsag til 3-5% af luftforureningen med fine partikler i Danmark

billigste opvarmning

Brændefyring og fyring med træpiller er den billigste måde at opvarme boligen

brænde vs. OLIE

Fyring med brænde koster under det halve af prisen for opvarmning med olie